Новини

ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДАТА ОТ 37 ГОРСКИ И КРАЙГРАДСКИ ЧЕШМИ

Приключиха летните изследвания на водата от горските и крайградски обществени чешми край Сливен – една инициатива на „В и К“ – Сливен и фондация „Стария бряст“. Взети бяха проби от водата на 37 чешми, от тях 20 показаха лоши микробиологични резултати, с наличие на колиформи, ентерококи и ешерихия коли над допустимите норми.

Последните три обследвани обекта са Бялата чешма по пътя Сливен – Бургас, Ветеранската чешма и Белите кайнаци до Голяма чаталка в местността Карандила. Физикохимичните и микробиологични показатели на Бялата чешма и Ветеранската чешма са отлични. Водата от известните Бели кайнаци в Сливенския Балкан, обаче, се оказва негодна за пиене, с наличие на колиформи над 100 единици на милилитър и 2 единици ентерококи.

Изследванията на горските и крайградски обществени чешми ще бъдат повторени през 4 поредни сезона, за да се докаже дали водата им е годна или негодна за пиене. След като резултатите бъдат утвърдени от Министерството на околната среда и водите, при чешмите, където водата е с добри физикохимични и микробиологични показатели, ще бъдат поставени специални табели. Успоредно с това, за чешмите, при които замърсяването може да бъде отстранено, ще бъде подета обществена кампания това да стане с доброволното участие на граждани, институции и фирми.


Снимки:


Прикачени файлове:

Резултати за горски и местни чешми в регион (допълнение от 29.08.2017г.)