Новини

ДА ИЗЧИСТИМ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ ВОДАТА НА ЧЕШМИТЕ КРАЙ СЛИВЕН ПРИЗОВАВАТ „В И К“ И ФОНДАЦИЯ „СТАРИЯТ БРЯСТ“

Лятно обследване на най-посещаваните от граждани и туристи чешми в Сливенския Балкан приключи. Предстои есенният рейд от инициативата на „В и К“ – Сливен и Фондация „Стария бряст“ за изследване на планинската вода от чешмите край Сливен. За да се потвърди чистотата или замърсеността на водата, тя ще се изследва в 4 сезона.

Според началника на направление „Пречистване“ на водното дружество инж. Мария Добрева, от 9 май до 15 август в лабораторията на „В и К“ – Сливен са обработени 38 проби от чешми. По данни на изследванията по физикохимия и микробиология, към момента 42 на сто са с годна за пиене вода. 22 от пробите са над допустимите норми по отношение на микробиологията, посочени в Наредба 9 за качествата питейната вода. В категорията „негодни за пиене“ има и повече, и по-малко замърсени чешми. С голямо количество колиформи, ентерококи или ешерихия коли са Кендаловата чешма, Кафеджийския кайнак, чешмите под Халката, в местността Разсадника на Абланово, при параклиса „Св. Георги“, Твоята чешма по пътя Абланово – Карандила, Белите кайнаци на Сините камъни. Таблицата с резултатите е публикувана в сайта на „В и К“ – Сливен. Причините са, че в района на чешмите не се спазва нужната хигиена или че в процеса на събиране на водите към чешмата има замърсяване. То може да бъде причинено и от повърхностни води.

Председателят на фондация „Стария бряст“ Стефан Стефанов заяви, че никой друг воден оператор у нас не е подкрепил такава обществена инициатива. В партньорство със Сливенското „В и К“ са изследвани близо две трети от 60-те чешми в Сливенския Балкан. След като е установено състоянието на Карандилските и крайградски чешми, вече има яснота къде е нужно да се сменят тръби или да се почисти водохващането.

„В и К“ – Сливен и Фондация „Старият бряст“ поемат инициативата да ремонтират три чешми. Първата е много посещаваната чешма на Халката, която ще бъде поправена демонстративно от специалисти на „В и К“. Нейната вода държи първенство по замърсеност, защото кътът за отдих и пътеката минават върху водохващането. Трябва да се измести и кътът за отдих в местността Кръстова гора, където има подобен проблем. Втората чешма, които ще се ремонтира, е Трите чучура по пътя за с. Бяла. Третият обект е манастирът „Св. Илия“ край с. Чинтулово, където, в сътрудничество със Сливенската митрополия и управляващия манастира отец Мариян, ще бъдат обследвани водохващането и довеждащите тръби, за изясняване на ситуацията.

С изследване на водни проби е установено, че водата на Тодоровото аязмо при извора е чиста, за разлика от тази на чешмата. Предстои да бъде подменена 10-метровата тръба до замърсената чешма, за което ангажимент са поели ктиторите на новоизградения православен параклис. Инициаторите на кампанията от „ВиК“ – Сливен и природозащитната фондация призовават гражданите и институциите за съпричастност, за изчистването на природните води от замърсяване.


Снимки: