Новини

„В И К“-СЛИВЕН РАЗГРЪЩА ИНИЦИАТИВА ЗА РАБОТА С РОМИТЕ

Втора среща на ръководството на „В и К“ – Сливен с ромската общност в село Крушаре се организира на 26 септември. От водното дружество се надяват инициативата за работа с ромската махала в селото да даде резултат. За осъществяването й съдейства кметът Димо Станков. В навечерието на втората среща с ромите от Крушаре, управителят на „В и К“ – Сливен инж. Севдалин Рашев каза, че целта е да се отчете изпълнението на двустранно поетите ангажименти и да се уточни как ще продължат по-нататъшните взаимоотношения. Служителите на „В и К“ - Сливен обхождат абонатите, проверяват кои имат работещи водомери, къде има шахти и къде ще се изграждат нови.

Задължението на водния оператор е да доставя годна за пиене вода в необходимите количества, а задължението на ромите – да плащат редовно изразходените количества. Всяко домакинство ще си закупи водомер, който водното дружество ще монтира и свърже в системата.

Дължимата сума от ромската махала в Крушаре е 300 000 лева. Договорено е, заедно с новите, ромите да плащат и по една стара фактура. Според инж. Рашев, повечето от ромите от Крушаре работят и имат възможност да си плащат водата.

Инициативата продължава и в други села с ромско население. Около края на месеца е замислена среща с ромската общност в с. Тополчане, със съдействието на кмета Петър Илиев. Инж. Севдалин Рашев изрази надежда, че полезният ход в с. Крушаре ще се мултиплицира и в останалите големи села на областта.

Ситуацията в сливенския квартал „Надежда“ е по-сложна заради разнопосочните интереси на неговите жители. В южната част на ромската махала водата изтича на земята от незаконно прокарани водопроводи без кранове. Водното дружество вече е вложило 80 000 лв. за монтиране на регулатори за налягане, радиоуправляеми кранове и дейности, благодарение на които е постигнат дебит от 90 литра в секунда, достатъчен за квартала. На предстояща среща с ромите от “Надежда“ ще се отчете дали, след осигуряването на необходимите количества вода, дълговете от над 1 милион лева са започнали да намаляват. През октомври ще бъде готово зониране на кв.“Надежда“, което ще доведе до справедливо разпределение на водата в различните части на квартала. От монтираните от общината водомери са останали 350 работещи. Ще бъдат поставени още 450 измервателни уреда, за да се обхване цялото население.


Снимки: