Новини

„В И К“ – СЛИВЕН ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ

В есенния сезон „В и К“ – Сливен започна работа по няколко сериозни реконструкции на водопроводни мрежи в Сливен и областта. Управителят на дружеството инж. Севдалин Рашев съобщи, че в момента се подменя водоснабдяването на сливенската „Топлофикация“, с водопровод от 300 метра. Другият 300-метров водопровод, който се изгражда, осъществява допълнителна връзка на индустриалната зона на Сливен. Това дава възможност да се подават допълнителни водни количества към промишлената зона, да се повиши дебитът към кв. „Надежда“ и да се раздели потреблението на промишлеността и ромската махала. След реконструкцията, необходимите количества вода с нужното налягане ще имат и промишлената зона, и кв.“Надежда“.

В сливенското село Новачево също предстои работа по осигуряване на по-големи количества вода, с което ще се избегне водният режим през лятото. С възстановяването на съществуващия стар водоизточник, към селото ще се включат допълнителни водни количества. Техническото решение включва изграждане на нова преградна стена, дренаж и отвеждане на допълнителните количества. Това ще бъде стъпка към допълнително водоснабдяване и на с. Градско. Строителните работи трябва да приключат преди есенните дъждове.

До края на есента предстои изграждане на още един водопровод от 1000 метра, вече на територията на община Твърдица и още 1000 метра водопровод - за допълнително водоснабдяване на южната част на град Кермен. В близките дни ще се обследва водохващането над микровеца в твърдишкото село Сборище, който пречи на нормалното водоснабдяване. Ще се търси трасе за нов водопровод, а ако водохващането е неудовлетворително - място за филтър или за сондаж.

Тръбите и материалите за новите водопроводи вече са осигурени. След като се приключи с допълнителното водоснабдяване на промишлеността в областния град, започва работата в община Твърдица и град Кермен. Стойността на строителството на нови водопроводи и възстановителни дейности е 150 000 лева.


Снимки: