Новини

РАБОТАТА НА „ВиК“ – СЛИВЕН С РОМИТЕ В С. КРУШАРЕ Е В ХОД

Втора среща в ромската махала на с. Крушаре проведе вчера ръководството на „В и К“ – Сливен, в сътрудничество със селското кметство. Съвместната инициатива за работа с ромското население на водното дружество и кмета Димо Станков определи целта на сътрудничеството с ромската общност на първата организирана среща в евангелската църква на махалата. Тя е: да се разясняват и изпълняват коректно основните правила в отношенията на „В и К“ - Сливен с потребителите на вода от ромските квартали.

Идеята на втората среща беше да се върви към постигане на конкретни практически резултати. Управителят на „В и К“ - Сливен инж. Севдалин Рашев съобщи заключението от направената проверка от служители на водното дружество. Установено е, че жителите на махалата още не са почистили и подготвили шахти за монтиране на водомерите. За да продължи сътрудничеството от взаимна полза, след седмица „В и К“ ще постави първите 10 водомера на неизрядни платци, за което домакинствата са уведомени. В срок от един месец, ще бъдат монтирани 40 водомера на потребителите, които някога са имали работещи измервателни устройства. Заедно с новите сметки, те ще заплащат разсрочено и договорена част от старите дългове.

Други 50 домакинства без водомери ще трябва да си закупят измервателни уреди на преференциална цена от дружеството, а негови служители ще помогнат за изграждане на шахтите и монтиране на водомерите. Електроенергията за доставяне на вода е скъпа, отстраняването на авариите – също, 340 000 лв. дължат за 10 години на „В и К“ 101 неизрядни платци от ромската махала. Ако кампанията за поставяне на водомери на длъжниците не даде резултат, водопроводните им отклонения ще бъдат прекъснати.

Управителят на дружеството предложи периодични срещи с ромите от с. Крушаре, до окончателно постигане на разбирателство, при баланс на интересите. Ромските къщи със сателитни телевизионни антени и нова алуминиева дограма са в състояние да си плащат и изразходената вода, посочи той. Вчера потребителите от ромската махала провериха при присъстващите на срещата В и К-специалисти дължимите от домакинствата им суми и направиха първите заявки за поставяне на водомери.

„В и К“ – Сливен се подготвя за работа с ромското население и в село Тополчане, за която вече има съгласие за сътрудничество с местното кметство.


Снимки: