Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД

На основание чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, публикува утвърдените с РЕШЕНИЕ № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, цени на В и К услуги, предоставени на потребителите от „ВиК - Сливен” ООД, които влизат в сила от 01.10.2017 г., както следва:

1. Доставяне вода на потребителите - 1,621 лв./м3

2. Доставяне вода на друг В и К оператор - 0,631 лв./м3

3. Отвеждане на отпадъчни води на потребителите - 0,065 лв./м3

4. Пречистване на отпадъчните води на битови и

приравнените към тях потребители - 0,353 лв./м3

5. Пречистване на отпадъчни води на промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - 0,420 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 0,575 лв./м3

степен на замърсяване 3 - 0,839 лв./м3

В цените не е включен ДДС.


Снимки:


Прикачени файлове:

Заповед РД-07-291/29.09.2017