Новини

ЦЕНАТА НА ВОДАТА В СЛИВЕН СЕ УВЕЛИЧАВА С 16,7 ПРОЦЕНТА

Цената на водата в Сливен се вдига със 16,7 на сто от 1 октомври 2017 година. Новата цена на водоснабдителните и канализационни услуги в Сливенска област за 2017-та и периода 2018-2021 година беше утвърдена от КЕВР на 26 септември, след проведено в София обществено обсъждане и приемане на бизнес-плана на „В и К“ - Сливен.

От 1.10.2017 г. цената за доставяне на вода става 1,62 лв. за куб. метър. Цената за отвеждане на отпадъчните води е 0,065 лв. и за пречистване на отпадъчните води на битовите потребители - 0,35 лв. за куб. метър. Общата сума без ДДС за водоснабдителни и канализационни услуги в Сливен е 2,04 лв. за куб. метър. След 1 октомври 2017 г., цената на водата за битовите потребители до 2021 г. ще нарасне минимално и постепенно с 8 стотинки, до 1,70 лв. без ДДС.

Според анализа на КЕВР, цените на водоснабдителните и канализационни услуги в Сливен, при средна за областта заплата от 510 лева, са социално поносими и са в пъти под нивото на изискуемите 2,5 процента от средномесечния доход.

Цената на водата в цялата страна се увеличава с приблизително еднакъв процент. Причините са свързани с необходимостта от поддържане на водоснабдяването на територията на Сливенска област на добро ниво, каза управителят на „В и К“ – Сливен инж. Севдалин Рашев. Новата цена осигурява изпълнението на ремонтни и инвестиционни програми, качествено отстраняване на авариите, полагане на асфалт и подмяна на най-износената водопроводна мрежа. Инвестициите, направени от „В и К“ – Сливен, за последните две години, са около 1 милион лева. От значение е фактът, че за абонатите на „В и К“ – Сливен в последните 10 години не е имало увеличение.


Снимки: