Новини

„В и К“ НАПОМНЯ: ПОСОЧЕТЕ ДЕН И ЧАС ЗА ОТЧИТАНЕ НА НЕОТЧЕТЕНИ НАД ШЕСТ МЕСЕЦА ВОДОМЕРИ!

Във връзка с влязлата в сила от 1 октомври 2017 г. нова цена на водата в Сливенска област, „В и К“ – Сливен напомня на потребителите на водни услуги с неотчетена от дълго време вода да направят това в най-кратки срокове. Става дума за отчитане показанията на водомерите, които се намират в шахти на имоти и обекти, които не са постоянно обитавани, които са със сезонен характер на ползване и на които предстои зазимяване, най-вече в балканските села и населените места, където температурите през зимата падат драстично. Отчитането на досега потребената вода ще бъде от полза на абонатите, защото част от нея ще бъде по старите цени.

Ако потребителят или негов представител отсъства при идването на инкасатора и отчитането на водомера му е невъзможно, абонатът трябва да уточни с В и К-оператора удобно и за двете страни време за отчитане на измервателното устройство. В посочените имоти и обекти измервателните уреди се отчитат най-малко два пъти годишно. Срокът на отчитане не трябва да бъде по-дълъг от една година след последните записани показания.

За да бъде в услуга на потребителите, с оглед влизането в сила на новата цена, „В и К“ - Сливен умолява своите абонати да посочат ден и час за отчет на водомери, които не са отчитани повече от шест месеца. Това може да стане с писмо, на e-mail: viksliven@viksliven.com или на тел. 044/62 34 65.


Снимки: