Новини

ИНИЦИАТИВАТА НА „В И К“ – СЛИВЕН ЗА РАБОТА С РОМИТЕ ПРОДЪЛЖАВА В С. ТОПОЛЧАНЕ

На 10 октомври /вторник/ 2017 г., в ромската махала на село Тополчане ще се проведе среща на ръководството на „В и К“ – Сливен с потребителите на водни услуги от квартала. Тополчане е второто село след Крушаре, където се разгръща инициативата на „В и К“ – Сливен за работа с ромското население. Срещата ще се състои от 18 ч., в евангелската църква на ромската махала до Спортното игрище. Отправна точка на разговора ще бъде разясняването на правата и задълженията на водното дружество и потребителите на водни услуги. Според управителя инж. Севдалин Рашев, правилата са свързани със задължението на водния оператор да доставя годна за пиене вода в нужните количества и задължението на ромите да плащат редовно изразходената вода.

Целта е да бъдат обсъдени основни въпроси от взаимоотношенията между водното дружество и потребителите на водни услуги от ромския квартал. Присъстващите могат да поставят пред ръководството на „В и К“ - Сливен и лично пред неговия управител важните за населеното си място проблеми, свързани с водоснабдяването. Инж. Севдалин Рашев изрази надежда, че полезният ход в с. Крушаре ще се мултиплицира в Тополчане и други големи села на Сливенска област с компактно ромско население. Срещата се провежда със съдействието на кмета на с. Тополчане Петър Илиев.

Данните сочат, че най-големите длъжници на водното дружество в селския район на община Сливен са селата Крушаре, Тополчане, Селиминово, Самуилово, Гергевец, Горно Александрово, Злати войвода, Младово, Чинтулово.


Снимки: