Новини

САМО С НОВА ЦЕНА МОЖЕ ДА СЕ РЕШИ ВОДНИЯТ ПРОБЛЕМ НА СОТИРЯ

Позиция на „В и К“ – Сливен

По повод организирания тази сутрин в с. Сотиря протест срещу новата цена на водата, управителят на „В и К“ – Сливен инж. Севдалин Рашев заяви, че само с нова цена на водата може да се реши водния проблем на селото, което в момента се водоснабдява по гравитачен път. В ромската махала, която е разположена във високата част на Сотиря, водата е оскъдна, а в ниската част има проблеми при засушаване през лятото, когато населението полива и градините в имотите си. От доста време „В и К“ – Сливен е разработило идеен проект за подобряване на водоснабдяването в Сотиря с използване на електроенергия. Става въпрос за изграждане на нов довеждащ водопровод с голяма дължина и помпена станция, която ще качва водата в горната част на ромския квартал. Така с новата цена, която за Сотиря е 1,62 лв. за кубик, ще бъде решен водният проблем на селото. Нещо подобно се прави в твърдишкото село Сборище, което, за разлика от сегашното гравитачно водоснабдяване, скоро ще има достатъчни количества чиста вода. Сходни решения се търсят и за сливенското село Бяла. При значително по-висок разход на електроенергия, обаче, реалната цена на водата в Сотиря и подобните му села, би била много по-висока от приетата в 4-годишния бизнесплан на дружеството.

Известно е, че цената на водата в Сливенска област беше увеличена, с решение на КЕВР, от 1 октомври т. г. Първата причина е, че цената в Сливен не е променяна от 1 януари 2010-та. Липсата на постепенна промяна налага увеличение от 16,7 на сто за областта. Средствата са крайно необходими за започване на работа по инвестиционната и ремонтната програма на дружеството, и за нетърпящи отлагане дейности.

На пръв поглед изглежда, че новата цена ощетява населените места с гравитачно водоснабдяване. Причината е, че промените в Закона за водите, приети през 2016 г., правят от Сливенска област обособена територия с единна цена. Водният оператор спазва закона. В противен случай, ако населените места бяха разделени на снабдяване с гравитачна вода и вода, доставяна с електроенергия, в Нова Загора и Котел цената трябваше да бъде няколко пъти по-висока, защото водата там се довежда с голям разход на електроенергия, което е непосилно за потребителите. След изграждането на новия помпен водопровод, подобен разход за електроенергия ще има и за с. Сотиря.

„КЕВР неколкократно преразглежда нашия бизнесплан, за да защити едновременно и интереса на потребителя, и задължението на оператора да поддържа своите съоръжения, защото операторите вече са на предела на възможностите си“, посочи инж. Рашев. Заканата на протестиращите, че от 1 декември ще спрат да плащат сметките си за вода може и да отпадне, след като ръководството на „В и К“ проведе замислените разяснителни срещи в селото, смята той. Истината е, че Сотиря и ромската му махала, дори и на старата ниска цена, имат големи дългове за вода от порядъка на 28 500 лева.


Снимки: