Новини

Изявление на управителя на "ВиК - Сливен" по повод протестите в с. Сотиря

По повод протестите на жителите на с. Сотиря против новата цена на водата в населеното място, на пресконференция в пресклуба на БТА в Сливен, управителят на „В и К“ – Сливен инж. Севдалин Рашев обясни причините за повишаването на цената на водата в селищата с гравитачно водоснабдяване:

„ Защо се получи така, че в Сотиря – населено място, което е имало утвърдена цена за водоснабдяване по гравитачен начин, цената се изравни с цената на други наши абонати, които плащат за водоснабдяване с употреба на електроенергия? Провел съм много разговори, бях и в Кипилово, и в Медвен, разбирам проблема на тези хора. Разговаряхме обстойно с кмета на Сотиря, разбирам аргументите и тежненията му, предполагам, че и той разбира това, което говорихме. Какво се случи, защо точно така се случи и защо се появиха тези недоволства?

С промяната в Закона за водите от 2015 г. бе образувана норма, която изрично изисква от ВиК операторите да прилагат принципа за единната цена на водата на обособената територия. Обособената територия за регионалния ВиК оператор е област Сливен. С тази промяна отпадна и възможността на КЕВР да утвърждава цени според начина на потреблението, количеството, технологията на добиване и на предоставяне. По-нататък, с утвърждаването на програмите, т.нар. бизнеспланове от 2017 до 2021 г., стана така, че изискването за прилагането на единна цена на обособената територия става задължително. И населени места като Сотиря, които имаха дотогава утвърдена цена за доставяне по гравитачен път, се изравниха с останалите, които получават вода с използване на електроенергия. Предполагам, че когато е създадена тази норма, създателите й са имали предвид всички обстоятелства, особености и тежести, които биха възникнали и които на практика вече наблюдаваме. Така или иначе промяната от 2015 г. изисква точно това: задължително прилагане на принципа на единната цена от всички ВиК оператори.

При всичките си разговори с кметовете съм обяснявал, че след като законът създава норма за единната цена, ние имаме невероятно добрата възможност тези средства, събирани от населени места, водоснабдявани по гравитачен начин, за всяка една от годините на бизнесплана да насочваме и концентрираме към съответната община. По този начин можем да решим съществени технически проблеми на тези населени места, включително и на Сотиря. За Сотиря има един много добър стар идеен проект за включване в мрежата на нов допълнителен водоизточник, за да може да се избегне съществуващия там летен режим. И ако след реконструкцията в Сотиря се окаже, че водата там струва над 1,62 лв., за тях цената няма да бъде отново увеличена. С това решение ще можем да водоснабдим и високата част на селото, където ромите нямат водоснабдяване.

Такъв е случаят в едно от населените места на община Твърдица, където също има питания и недоволство. За Сборище, Близнец и Червенаково, които имат сериозни проблеми с качеството на водата, без още да сме получили допълнителни средства от новата цена, отделихме немалка за възможностите на ВиК сума. Така в Червенаково и Близнец проблемът вече е решен, а за Сборище сме заделили значителна сума, с която до края на годината ще приключим по-голямата част от строителството, решаващо проблема с качеството на водата.

Накрая искам да обобщя, че цената от 2010 г. за гравитачно водоснабдяване в някои населени места по никакъв начин не съответства на разходите, които в момента прави нашето дружество, за да доставя вода там. Ние не правим цена отделно за всяко населено място. В бизнесплана е утвърдена цена, която дава възможност да извършваме нашата дейност на територията на областта.“


Снимки: