Новини

„ВиК“ – СЛИВЕН ЗАПОЧВА ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА СЕЛО БИКОВО

Реконструкция на основния водоизточник, спиране на течовете по водопроводната мрежа, повишаване на налягането и качеството на подаваната питейна вода са основните подобрения, с които „В и К“ – Сливен ще се заеме в сливенското село Биково. В разговор с жителите на селото, управителят на водното дружество инж. Севдалин Рашев пое ангажимент лично да се запознае с проблемите, поставени от потребителите. След проучване, ВиК специалистите ще изберат най-подходящия вариант за решаване на водните проблеми на селото. Жителите на Биково се оплакаха от ниско налягане на водата в сушавите летни месеци, течове в изоставените имоти и незадоволително състояние на основния водоизточник.

Срещата на ръководството на „ВиК“ – Сливен с жителите на Биково се реализира със съдействието на кмета на селото Антон Господинов. Тя е част от поредицата срещи с потребителите, провеждани от управителя на водното дружество в селата с гравитачно водоснабдяване – 28 в Сливенска област, които от 1 януари ще заплащат за вода по-висока цена от 1,96 лв. с ДДС. Инж. Рашев заяви, че ръководството на „ВиК“ -Сливен инициира приемни с граждани и срещи с жителите на малките селища, с идеята да се запознае с проблемните зони в мрежата и да прецени, при предстоящото европейско финансиране, къде да насочи средства за ремонти, поддръжка и реконструкция.

В отговор на въпроси за причините за поскъпването на водата, инж. Рашев заяви, че цената не може да остане същата по ред причини. Според последните промени от 2015 г., Законът забранява образуването на цени според начина на доставяне и разпределение на водата. Законът за водите вече не прави разлика между вода, доставяна по гравитачен път и вода, доставяна с помпи, поради което всички потребители заплащат единна цена. Инвестиционната програма на дружеството предвижда средствата от новата цена да се връщат към всяко населено място за извършване на подобрения по водопроводната мрежа. Още 5-6 милиона лева от амортизационните отчисления от очакваните евросредства за водоснабдяването на Сливен и Нова Загора, ще бъдат насочени за рехабилитация на водоподаването в селищата с гравитачно водоснабдяване.

Инж. Рашев заяви, че с оглед подпомагане на потребителите с ограничени финансови възможности, в МРРБ се обсъждат предложения за отпускане безплатно на определено допълнително количество вода за социално слаби граждани, както и въвеждане на такса солидарност, за подпомагане на по-бедните потребители.


Снимки: