Новини

Прекъсване водоподаването в с.Тополчане с.Блатец , с.Глушник и Калояново

Поради профилактични и ремонтни дейности на електросъоръженията от страна на Елетроразпределение "Юг" захранващи обекти на ВиК- Сливен -ООД на 07,08 и 09 03 2018г ще бъде нарушено водоподаването от 08.30-16 30 часа на следните населени места в община Сливен с.Тополчане с.Блатец , с.Глушник и с. Калояново