Новини

Язовирите в Сливенска област са под наблюдение след започналото снеготопене

Областният управител Чавдар Божурски изпрати писма до сдруженията за напояване, в които се препоръчва засилено наблюдение на притежаваните от тях язовири предвид обилното снеготопене. В Сливенска област са създадени 8 сдружения за напояване, които са собственици на 13 язовира - 11 от тях са в община Нова Загора, 2 са в община Твърдица. Общото им състояние е добро с изключение на язовирите „Старите лозя“ и „До летището“ , намиращи се в землището на новозагорското с.Млекарево. На 7 март от Държавната агенция по метрология и технически надзор издадоха актове на сдружението за напояване, което е собственик на двата язовира, тъй като не е изпълнило дадените му предписания за отстраняване на нередности.

Писма за превантивен контрол бяха изпратени в края на миналата седмица и до общините. Специалисти информираха областния управител, че местните администрации са извършили проверки на язовирите си. Някои преливат през преливниците и изпускателите им са отворени, предимно в община Нова Загора. Опасност няма, тъй като високата вълна от снеготопенето вече преминава.

94 са общинските язовири на територията на Сливенска област. Най-много язовири притежава община Нова Загора – 69. Община Сливен има 11 язовира, като 7 са за стопански цели, а 2 са в процедура на ликвидация. Язовирите в община Котел са 6, а в община Твърдица – 8.

През последното денонощие нивото на язовир „Жребчево“ се покачи с 20 см в резултат на снеготопенето и падналите валежи, съобщи инж.Пламен Иванов, управител на „Напоителни системи – клон Средна Тунджа“-Сливен. Към момента в язовира има 171 млн. кубика вода. Те представляват близо 43 на сто от общия обем на язовира, възлизащ на 400 млн.куб.м. Годината е по-благоприятна в сравнение със сушавата 2017 г. и прогнозите са, че до средата на май в язовира ще постъпят още 70-80 млн.кубика вода. По данни на „В и К“-Сливен, в язовира за питейна вода „Асеновец“ има 20 млн. при капацитет от 28 млн.кубика вода.


Снимки: