Новини

Яз. „Асеновец“ увеличава водните си запаси

В резултат на последните дъждове, притокът на дъждовни и снежни води в яз. „Асеновец“ се увеличава. В момента обемът на основния водоизточник на Сливен е 24 100 000 куб. м при максимален капацитет 28 милиона куб. метра. Няма опасност от преливане на язовира, запълването на езерото става постепенно.

В момента яз. „Асеновец“ не подава вода за потребителите в Сливен поради факта, че интензивните дъждове увличат със себе си кални частици.. Водоснабдяването на областния град се осъществява с помпи от Тунджа. Подаването на вода от помпените станции ще продължи докато мътността спадне. Показателите на водата в язовира се следят ежедневно.

Увеличаването от началото на декември миналата година на водните количества в яз. „Асеновец“ с близо 10 млн. куб. м е добър знак за „ВиК“ – Сливен. От водното дружество вече могат да се надяват, че водоснабдяването през летните месеци няма да бъде застрашено от воден режим.


Снимки: