Новини

Проведена заключителна пресконференция проект „Подобряване на качеството на работните места във "ВиК - СЛИВЕН" ООД”

„Водоснабдяване и Канaлизация-Сливен” ООД на 27.08.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа в Регионален пресклуб БТА – Сливен, проведе заключителна пресконференция по Проект BG05M9OP001-1.008-0507-C01 „Подобряване на качеството на работните места във ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на събитието бе да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта, който е с обща стойност 360 588.26 лв.

Общата цел на проекта е подобряване на работната среда, чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд при спазване на нормите и изискванията на законодателството на Република България по безопасност и здраве при работа. Внедряване на ефективни и гъвкави форми за организация на труда при управлението на човешките ресурси, което да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието.

Повече информация и снимки от проведената заключителна пресконференция в прикаченият файл.

С уважение,

Екипът на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД


Снимки:


Прикачени файлове:

Zakluchitelna_preskonferencia

Snimka1

Snimka2

Snimka3

Snimka4