Новини

ОП: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие, съгласно чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”.

Решението е публикувано в АОП под номер 899376

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=899376&newver=2


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 07.03.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка "Бент Ойл" (публикуван документ на 07.05.2019 г.)

Договор "Бент Ойл" (публикуван документ на 07.05.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка "Кале" (публикуван документ на 07.05.2019 г.)

Договор "Кале" (публикуван документ на 07.05.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка "Джи Ел Ойл" (публикуван документ на 07.05.2019 г.)

Договор "Джи Ел Ойл" (публикуван документ на 07.05.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка "Петрол" (публикуван документ на 07.05.2019 г.)

Договор "Петрол" (публикуван документ на 07.05.2019 г.)