Новини

Прекъсване водоподаването на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на Трафопост захранващ БПС на помпенна станция Гергевец 1 , до отстраняване на аварията е прекъснато водоснабдяването на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово.