Новини

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 929114

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=929114&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 929115

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=929115&mode=view


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 26.08.2019 г.)

Обявление (публикуван документ на 26.08.2019 г.)

Документация и образци за участие (публикуван документ на 26.08.2019 г. )