Новини

Прессъобщение

10 села от сливенска област са на воден режим през лятото. В община Сливен това са Сотиря, Глуфишево и Ичера, в община Нова Загора – Караново и Брястово, в община Котел – Ябланово, Тича и Мокрен, и в община Твърдица – кв."Козарево" и Сборище. В 5 балкански села в котленската община – Филаретово, Топузово, Соколарци, Седларево и Жеравна, се въвежда временен режим на водоподаването, в зависимост от дебита на собствените им водоизточници.

Незапомнената суша и ползването на питейната вода за поливане създават сериозни проблеми при осигуряването на питейна вода в селата на сливенска област с гравитачни водоизточници, дебитът на които е намалял драстично. Всички налични помпи в населените места са включени. Въпреки че в момента там "В и К" - Сливен подава 1,5 до 2 пъти повече вода от нормалното, когато водата се ползва и за поливане, възникват проблеми с водоснабдяването във високите части на селата. На срещи с кметовете ръководството на "В и К" иска съдействие за ограничаване на водата за поливане.

Увелченият брой и капацитет на домовете за гости в Жеравна и Ичера затруднява осигуряването на вода за населението. В някои от частните хотели работят басейни с питейна вода. Настояването на "ВиК" – Сливен е, когато се строят такива обекти, кметовете на населените места и общините да разработят и проекти за подмяна на водопроводната и канализационната мрежа, за да бъдат задоволени питейните нужди на всички потребители.