Новини

Информация относно състоянието на язовир "Асеновец"

Водата в язовир „Асеновец“ е достатъчна за водоснабдяването на Сливен.

Полезният обем на язовира е 28 млн . куб. м. вода, като в момента той е запълнен на една трета. Това показват данните на „ВиК – Сливен“ ООД.

Всяка година язовирът попълва обема си през месеците януари-май, след което в края на годината в следствие на водата, ползвана за водоснабдяване на гр.Сливен, обемът му намалява.

Поради неблагоприятните климатични условия през миналата година, от "ВиК-Сливен" ООД са предприети необходимите превантивни мерки за алтернативно водоснабдяване чрез водоснабдителни системи с цел непрекъснато повишаване дебита към мрежата на града.

При извършената проверка на 2 януари 2020г. се установи, че във водосбора на язовира има налични количества сняг, водите от които ще попълнят скоро обема.

"ВиК-Сливен" ООД


Снимки: