Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, гр. Сливен във връзка с разпространението на COVID 19 (КОРОНАВИРУС)

Уважаеми клиенти,

С цел ограничаване разпространението на COVID–19 (по-известен като коронавирус) на територията на дружеството, временно се променя дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, както следва:

- Преустановява се обхода на инкасатори по домовете за визуално отчитане на всички измервателни устройства - водомери. Потребеното количество вода ще се определя по реда на чл. 35, ал. 2 от Наредба № 4 - на база средно месечна консумация от предходен период.

- Потребителите могат да подават данни съгласно определените възможности по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 4, където е регламентиран начина на отчитане, включително и самоотчет до 20-то число на месеца. Самоотчетът може да бъде:

• На телефони: 044662897; 044624188;

• По електронен път – чрез сайта на ВиК-оператора;

• Чрез електронна поща - inkaso@viksliven.com, office@viksliven.com

- ВиК-Сливен препоръчва на своите потребители да заплащат сметките си по възможност безкасово – чрез електронно банкиране, epay и transcard. При плащане на касите на ВиК-Сливен, Български пощи и изипей да се спазват ограниченията и реда, които са въведени в съответните обекти.

- Преустановява се провеждането на приемен ден на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД.

- Преустановява се провеждането на съвместни комисии за установяване на причините от констатирани разлики между показанията на общ водомер и сбора от показанията на индивидуалните водомери по реда на чл.32 от Наредба № 4.

Предвидените мерки ще бъдат в сила до отпадане на опасността от разпространението на коронавируса.


Снимки: