Новини

Временна промяна в дейността на „ВиК – Сливен“ ООД

Временна промяна в дейността на „ВиК – Сливен“ ООД

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и нарастващия брой регистрирани случаи на COVID-19 в страната, „ВиК-Сливен“ ООД, гр. Сливен, с цел повишаване на грижите по опазването на здравето на клиентите и служителите на дружеството, считано от 16.11.2020 г., временно променя дейността си, както следва:

1. Преустановява се обхода на инкасатори по домовете с индивидуални водомери (апартаментите) с изключение на общите водомери и водомери на отклонения с дворни шахти. Призоваваме всички потребители на ВиК услуги, да предоставят показанията си по един от следните начини:

- чрез залепване на бележка на входните врати;

- чрез обаждане на телефоните на инкасаторите;

- На телефони: 044589321, 0886464007;

- чрез самоотчет след регистрация на сайта на дружеството https://vik.sliven.net/self-report ;

- чрез изпращане на снимка на водомера на Viber, SMS или WhatsApp на номер 0886464007. Изисква се потребителите да уточнят адреса за който се подава самоотчет.

До 22-ро число на месеца потребителите могат да подават данни за самоотчет, както и снимка на водомера. На абонатите, които не изпратят самоотчет ще се начисляват служебни количества съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба 4/2004г. на МРРБ – на база средно месечна консумация от предходен период.

2. Преустановява се извършването на следните услуги в апартаментите:

- Монтиране пломба на ВиК оператора;

- Смяна на водомер;

- Смяна на спирателен кран.

3. Ограничава се приема на граждани в сградите на дружеството. Приемните на дружество ще работят с клиенти при засилени мерки. Молим, посещението в приемните да се осъществява задължително с лични предпазни средства (маски), да се използва дезинфектант и да се изчаква ред извън помещенията по установените правила.

4. Предвид усложнената епидемиологична обстановка и с оглед избягване струпването на хора пред офисите на дружеството, приканваме абонатите си да се възползват от един от следните начини за подаване на документи:

- онлайн услугите за подаване на заявления чрез използване електронната поща на дружеството e-mail: viksliven@viksliven.com .;

- Жалби и заявления за справки, сигнали и др., могат да се изпращат на сайта на дружеството https://vik.sliven.net/complaint .;

- Заявления за откриване, закриване, прехвърляне на партиди, заявления за предоставяне на изходни данни, съгласуване на проекти, издаване на договор за присъединяване – лично подадени от клиента, изпратени по пощата или доставени с куриер на адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „6-ти септември” № 27.

5. Преустановява се провеждането на приемен ден на ръководството на „ВиК - Сливен“ ООД, гр. Сливен.

Предвидените мерки са временни и ще бъдат в сила до овладяване на ситуацията в страната.

Благодарим за разбирането!


Снимки: