Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно инкасиране на потребителите

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

От месец май 2021 г., „ВиК – Сливен“ ООД възобновява дейността по реален отчет на водомерите, при спазване на всички противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на Covid-19.

Реален отчета на водомерите ще се извършва през месец, като в междинния месец ще се начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход.

В сгради етажна собственост с общ водомер, в междинния месец ще се отчита реално общия водомер, а на индивидуалните водомери ще се начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход.

Възобновява се извършване поставяне на пломба от ВиК оператора.

ВиК операторът ще продължи да приема самоотчети от потребителите до 22-ро число на месеца:

- чрез обаждане на телефоните на инкасаторите;

- На телефони: 044589321, 0886464007;

- на сайта на дружеството https://vik.sliven.net/self-report ;

- чрез изпращане на снимка на водомера на Viber на номер 0886464007.

Продължава приема на потребители в приемните на дружеството, при спазване на всички противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на Covid-19.

От ръководството на ВиК оператор гр. Сливен.


Снимки: