Новини

Прессъобщение

Възникналото това лято в селата Ябланово и Кипилово напрежение се дължеше на завареното положение, че водоизточниците в землищата на двете села са в капитала на "В и К" - Търговище. Населението беше възмутено, че купува собствената си вода от търговишкия воден оператор. От години оскъдните водни количества се разпределят между населени места в сливенска и в търговишка област.

В тази връзка, по инициатива на "В и К" - Сливен, се състоя среща между областните управители на Сливен и Търговище, с участието на двете водопреносни дружества. За Кипилово, чийто водоизточник подава вода за град Омуртаг, бе взето решение "В и К" - Търговище да осигурява по 3 л/сек. Сега селото има вода 8 часа в денонощието. Не е ясно дали новите намерения на търговишкия воден оператор за промяна на водомерния възел за отклоняване на вода към Кипилово няма да върнат стария проблем. Предложението е "В и К" - Търговище да предаде кипиловския водопровод на "В и К" - Сливен, а сливенското дружество да подава на Омуртаг договорените водни количества.

За решаване водния проблем на Ябланово е постигнато споразумение за изготвяне на график за ползването на питейната вода от местния водоизточник. Взето е решение това лято водата от яблановския водоизточник да бъде спряна до Ябланово, тъй като поради проблеми с поддръжката на водопровода, до отстоящите на 30 км от Ябланово населени места в търговишка област тази вода така и не достига. Има вероятност в бъдеще "В и К" - Търговище да се откаже от водопровода, поради невъзможност да го поддържа. След изготвянето на проект, е в ход процедура за изграждане на нов водопровод от водоизточника до Ябланово, с дължина над 7 км, за да не се губи наличната вода.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството финансира няколко проекта за нови водопроводи в сливенско. В момента се изгражда водопровод за ново захранване на селата Гергевец и Самуилово. Строи се и новият водопровод в новозагорския кв."Шести". Приключи процедурата за избор на изпълнител на водопровода по бул."Георги Данчев" в Сливен. Завършена е процедурата за избор на проектант и изпълнител на пречиствателна станция и нов водопровод в село Ичера. След очакваното разрешение на Басейнова дирекция – Варна, в близките седмици ще стартира изграждането на обектите.