Новини

Начална пресконференция по проект № BG16M1OP002-1.016-0008-гр. Сливен

На 29.06.2021 г. (вторник) от 13:00 часа в гр. Сливен, хотел “Национал палас”, зала “Графити” (ул. „Великокняжевска“ 31) ще се проведе начална пресконференция по проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Повече информация за събитието може да видите в прикачения файл

Ако проявявате интерес, моля изпратете кратко съобщение на marketing@smileagency.bg, като посочите Вашите три имена и информация за контакт.

Екипът на „ВиК – Сливен“ ООД


Снимки:


Прикачени файлове:

Programa_Sliven