Новини

Прессъобщение

"ВиК"ООД, гр.Сливен търси да назначи лаборант за анализ на води в микробиологичната лаболатория.

Кандидатите да са специалност - микробиология или биотехнологии.

В срок до 15.09.2007г. кандидатите да представят в "Личен състав" следните документи: Молба, Автобиография и Диплом за завършено средно образование