Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в кв. Речица в периода 07.09.21 г. – 20.09.21 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 07.09.2021 г. до 20.09.2021 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

1. По трасето на Главен Кoлектор I и Дъждовен Профил 26 – по ул. “Изворите“, до ул. „Атанас Николов“

2. По трасето на Главен колектор II – по ул.“Милин камък“, между ул. „Самарско знаме“ и ул. „Поп Тома“;по ул. „Поп Тома“ между ул. „Милин камък“ и ул. „Драва“ ; по ул. „Драва“ между ул. „Поп Тома“ и ул. „Йордан Йовков“

3. По трасето на Клон 99 и Дъждовен Профил 24 – по ул.“Перуника“, м/у ул. “Изворите“ и ул. “Атанас Николов“;

4. По трасето на Клон 96; Клон 97 и Дъжд. Проф.21 – по ул.“Кубрат“, м/у ул. “Изворите“ и ул.“ Атанас Николов;

5. По трасето на Клон 96 и Дъждовен профил 21 – по ул. „Кубрат“, между ул. „Изворите“ и ул. „Атанас Николов“;

6. По трасето на Клон 84 по ул. „Крайречна“ между ул. „Ракита“ и 60м в посока ул. “Коста Велков”.

При нарушаване на водоподаването, ще бъдат взети мерки то да бъде възстановено своевременно.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Приложение: схема


Снимки:


Прикачени файлове:

Shema