Новини

Официална церемония „Първа копка“ на обект: „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Нова Загора"

Чиста питейна вода за гражданите на Нова Загора

С провеждането на официална церемония „Първа копка“ на обект: „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в гр. Нова Загора, Агломерация Нова Загора“, „ВиК – Сливен“ ООД продължава изпълнението на най- големия си инфраструктурен проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“.

Събитието се състоя на 19.10.2021 г. в гр. Нова Загора и постави началото на строителните дейности по изграждането и реконструкцията на ВиК мрежите в града - реконструкция на помпени станции и подмяна на 22 бр. помпени агрегати, реконструкция на 15 115 м. водопроводна мрежа, изграждане на 12 броя шахти, подмяна на 16 бр. разходомери и 500 водомера за сградните водопроводни отклонения. Планира се да бъде изградена и реконструирана 4 612 м. битова и смесена канализация, както и да бъде изградена 1 988 м. дъждовна канализация.

В присъствието на кмета на гр. Нова Загора Николай Грозев, заместник кмета Нина Генчева, представители на фирмата изпълнител, както и на много гости и граждани на Нова Загора, управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“ инж. Севдалин Рашев, представи накратко проекта и обобщи, че като част от него ще бъдат реконструирани и двете пречиствателни станция за отпадъчни води (ПСОВ) – в гр. Сливен и в гр. Нова Загора. Инж. Рашев подчерта, че по проекта е предвидено и разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА) и изграждане и внедряване на географска информационна система, с които ще се осъществява контрол и управление на ВиК инфраструктурата.

Той отбеляза, че стойността на договора за строителство и проектиране в гр. Нова Загора е 13 370 859.61 лв., а очакваната дата за приключване на дейностите по строителство е 07.01.2023 г.

Приветствие отправи и Кметът на гр. Нова Загора Николай Грозев, който сподели, че много години градът чака този проект, защото той не само ще подобри състоянието на водопроводната и канализационната мрежа, а и най-сетне новозагорци ще имат постоянно чиста питейна вода.

Събитието събра гости и граждани на града, които участваха в тържествен водосвет за здраве, успех и добра работа на всички участници в проекта.


Снимки: