Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора за периода 28.11.2021 г. - 12.12.2021 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 28.11.2021 г. – 12.12.2021 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

По трасетата на следните улици и участъци са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

- по ул. „Ангел Кънчев“ – главен клон III;

- по ул. „Генерал Скобелев“ – клон 31 и клон 31а;

- по ул. „Сливница“ – клон 15;

- по ул. „Изворна“ – главен клон IV и клон 41;

- по ул. „П. Д. Петков“ – клон 120;

- по ул. „Добруджанска“ – клон 37.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: