Новини

Прекъсване на водоподаването в квартал "Индустриален" на 16.02.2022 г. (сряда)

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 16.02.2022 година-сряда от 12.00 часа до 21.00 часа ще бъде прекъснато водоподаването на Индустриална зона - Сливен

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: