Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 14.03.2022 г. – 27.03.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 14.03.2022 г. – 27.03.2022 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

По трасетата на следните улици и участъци са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

- възстановителни работи по ул. „Цар Самуил“ – клон 101‘ и клон 103;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Добруджанска” – клон 18б;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Трети март“ – клон 34;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Опълченска“ –клон 22;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Кънчо Чамов“ –клон 72;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Гоце Делчев“ –клон 77;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Славянска“ –клон 69;

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Изворна“ – Главен клон IV;

- строително- монтажни работи на канализационната мрежа по ул. „Просвета“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: