Новини

Прекъсване на водоснабдяването в част от кв. Ново село

Поради строително-монтажни работи на 06.04 /сряда/ ще бъде прекъснато водоподаването в района на улиците "Владислав Очков", "Карандила" и "Дибич Задбалкански" от 08.00ч до 19.00ч.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.