Новини

Прекъсване водоподаването на част от кв.Ново село

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, на 06.04.2022 г. -

сряда, до 18:00 часа, ще бъде прекъснато вододоподаването на южната част на квартал "Ново село "