Новини

Прекъсване водоподаването в района на ул. Иречек, ул. Княз Батемберг и др.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, на 13.04.2022 г. -

сряда, от 08.00ч. до 16:00 часа, ще бъде прекъснато вододоподаването в района на ул. Иречек, Ул. Княз Батемберг и др. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.