Новини

Прекъсване водоподаването на част от кв.''Ново село''

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, на 16.04.2022 г. -

/събота/, от 13.30ч. до отстраняване на авария , ще бъде прекъснато вододоподаването на южната част на квартал "Ново село "При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.