Новини

Планирано прекъсване на водоподаването на ул. "Братя Шкорпил" на 17.05.2022 г.

Във връзка предстоящи СМР в гр.Сливен при изпълнение на водопровод по ул." Братя Шкорпил", по проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната структура в агломерации с население над 10000 екв. жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Сливен" ООД" и открита строителна площадка на строеж „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга" с подобект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Сливен" е планирано спиране на водоподаването на 17.05.2022г., вторник от 08.00ч. до 19.00ч. в квартал "Ново село".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: