Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 23.05.2022 – 05.06.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 23.05.2022 – 05.06.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

I. Строителни дейности по водопроводната мрежа:

1. Главен клон I висока зона (10) по бул „Панайот Хитов“;

2. Главен клон I висока зона (2) по ул „Георги Икономов“, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Хан Крум“;

3. Клон 114 висока зона по бул „Панайот Хитов“;

4. Клон 64 средна зона по ул „Христо Смирненски“;

5. Главен клон II висока зона (1) по ул. „Партиарх Евтимий“ и бул. „Тракия“;

6. Главен клон II висока зона (1) по бул. „Тракия“;

7. Главен клон II средна зона DN315 HDEP по ул. „Стефан Караджа“;

8. Главен клон III висока зона (3) по ул. „Асен Златаров“;

9. Главен клон V висока зона по ул. „Братя Шкорпил“ и ул. „Жельо Войвода“;

10. Главен клон VI средна зона по ул. „Стефан Караджа“ в кв. Даме Груев;

11. Главен клон VII средна зона от ул. „Дели Ради“ към ул. „Стефан Караджа“ (ул. „Димо Хаджидимов“);

II. Строителни дейности по канализационната мрежа на Главен клон X по бул. „Христо Ботев“;

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: