Новини

Прекъсване водоподаването на кв."Ново село" на 26.05.2022г.(четвъртък)

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 26.05.2022г. от 08.00ч до 19.00ч ще бъде прекъснато водоподаването в кв.''Ново село" по проект "Доизграждане и рехабилитация на водоснабдилната и канализационна структора в агломерации с население над 10000екв. жители, попадащи в обхвата на обособената терията на "Водоснабдяване и Канализация–Сливен"ООД и открита строителна площадка на строеж"Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоражения на гр.Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК "Жълта книга" подобект "Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Сливен".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: