Новини

Междинна пресконференция по проект: „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура“, на 08.06.2022г. в гр. Нова Загора

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД има удоволствието да покани жителите на гр. Нова Загора

Междинна пресконференция на ВиК Сливен на тема: Постигнати резултати и предстоящи дейности

На 08.06.2022 г. в гр. Нова Загора ще се проведе междинна пресконференция за напредъка по проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД.

Събитието ще стартира в 12:00 часа в Дом на дейците на културата, като участие в него ще вземат областният управител на област Сливен Веселин Вълчев, временно изпълняващия длъжността кмет на община Нова Загора Ивайло Енев, управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД” инж. Севдалин Рашев, ръководителя на проекта Стефан Петров, граждани и заинтересовани страни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд., по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Вход свободен


Снимки: