Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 20.06.2022 – 03.07.2022 г

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 20.06.2022 – 03.07.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

1. По трасето на главен колектор II - по ул. „Драва“, между ул. „Георги Обретенов“ и ул. „Кошарите“;

2. По трасето на главен колектор II - по ул. „Кошарите“, между ул. „Възраждане“ и ул. „Драва“;

3. По трасето на главен колектор IIа - по ул. „Драва“, между ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Михаил Греков“;

4. По трасето на главен колектор III - по ул. „Дивичково“, между ул. „Коста Велков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;

5. По трасето на главен колектор III - водопровод клон KI (PEHD DN140) - по ул. „Дивичково“, между ул. „Коста Велков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;

6. По трасето на главен колектор III – клон Дъждовен профил 15 - по ул. „Дивичково“, между ул. „Коста Велков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;

7. По трасето на Клон 44 – по ул. „Поп Тома“ между ул. „Възраждане“ и ул. „Изгрев“;

8. По трасето на Клон 45 – по ул. „Възраждане“ между ул. „Поп Тома“ и ул. „Йордан Йовков“;

9. По трасето на Клон 45 – водопровод клон k68 PEHD DN 90 - по ул. „Възраждане“ между ул. „Поп Тома“ и ул. „Йордан Йовков“;

10. По трасето на Клон 93 и дъждовен профил 15 – по ул. „Малина“, между ул. „Горска“ и ул. „Изворите“;

11. Клон k84 PEHD DN 90 – водопровод по ул. „Възраждане“, между ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Михаил Греков“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: