Новини

Нарушено водоподаване на част от община Нова Загора, селата

Поради авария на магистрален водопровод на 26.08. 2022г. ще бъдат с нарушено водоподаване селата .Езеро,Стоил войвода,Богданово,Млекарево,Бял кладенец,Любенец,Любенова махала,Радецки до отстраняване на повредата.