Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 29.08.2022 – 11.09.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 29.08.2022 – 11.09.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

1. По трасето на Главен колектор II - по ул. „Кошарите“, между ул. „Възраждане“ и ул. „Изгрев“;

2. По трасето на Водопроводен Клон КIII – по ул. „Михаил Греков“, между ул. „Драва“ и ул. „Възраждане“;

3. По трасето на Клон 25 – по ул. „Петко Напетов“, между ул. „Драва“ и ул. „Възраждане“;

4. По трасето на Клон 31 – по ул. „Възраждане“, между ул. „Опълченска“ и ул. „Петко Напетов“;

5. По трасето на Клон 35 и Клон 36 – по ул. „Михаил Греков“, между ул. „Възраждане“ и ул. „Безименна“;

6. По трасето на Клон 33 – по ул. „Опълченска“, между ул. „Изгрев“ и ул. „Безименна“;

7. По трасето на Клон 33 – по ул. „Безименна“, между ул. „Опълченска“ и ул. „Петко Напетов“;

8. По трасето на Клон 44 – по ул. „Поп Тома“ между ул. „Възраждане“ и ул. „Изгрев“;

9. По трасето на Клон 44 – по ул. „Изгрев“ между ул. „Поп Тома“ и ул. „Йордан Йовков“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: