Новини

Прессъобщение

Ръководството на „В и К”-Сливен е разтревожено от факта, че почти всеки ден строителни фирми, изграждащи обекти на територията на Сливен и сливенска област, прекъсват водопроводите на дружеството. Нарушаването на подземните комуникации води до големи загуби на вода и създава дискомфорт на гражданите. На 31 август, при извършване на изкопни работи, багер на „Марица-изток” прекъсна съвсем нов водопровод на „В и К”-Сливен. Големи проблеми на 11 август създаде прекъсването на водопровода на ул.”Лъдженска”, до търговския дом „Добри Желязков” в Сливен. Възстановяването на водопроводите отнема много време и средства на дружеството, които не могат да се покрият от налаганите на нарушителите санкции. Водопроводната мрежа в Сливен и региона е твърде стара и често пъти, за да се отстранят авариите, е необходимо да се спира водата не само на съответната улица, но и на целия район.

„В и К”-Сливен за пореден път се обръща към строителните предприемачи, с молба да съгласуват предварително проектите и действията си с ръководството на дружеството. Преди да започнат строителните работи, е необходимо специалисти на „В и К” да проверят на място къде преминават водоснабдителните комуникации, за да се съобразят действията на строителите с тях. Подземният кадастър, с който разполага община Сливен, дава представа за местонахождението на водопроводите с възможно отклонение от 50-60 см, поради което грешките при изкопните работи са често явление.

Водоснабдителното дружество разчита и на съдействието на гражданите, за подаване на навременни сигнали за възникнали в жилищните им квартали аварии. Това ще спомогне за предотвратяване на разхищенията на вода в сушавата и безводна година.