Новини

Планирано спиране на водоподаването в гр. Нова Загора на 27.09.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи по Обект 6: Ремонт- подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоар V=5000 „Червенаково“ на 27.09.2022 г. от 9:00 до 12:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването в селата: Баня, Съдийско поле, Ценино, Кортен, Стоил войвода, Езерово, Богданово, Бял кладенец, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Радецки.

В гр. Нова Загора ще бъде намалено налягането на водоподаването, което ще засегне високите етажи на жилищните сгради в града .

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: