Новини

Предложение за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторен период 2022 г.-2026 г.

На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява всички свои потребители, че внася за разглеждане в Комисия за енергийно и водно регулиране предложение за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за регулаторен период 2022 година - 2026 година.


Снимки:


Прикачени файлове:

ViK_Sliven_cena