Новини

Нарушено водоподаването в гр.Нова Загора на 23.12.2022г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 23.12.2022 г. от 08:30 ч. до отстраняване на авария ще бъде нарушено водоподаването в гр. Нова Загора, поради извършване на строително – монтажни работи по реконструкцията на водопровода на ул. „Свети Кирил и Методий“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано .

ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.