Новини

П О К А Н А

За представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация -Сливен“ ООД за 2022 г.


Снимки:


Прикачени файлове:

Odit_2022