Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 09.01.2023 – 22.01.2023 га

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 09.01.2023 – 22.01.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

1. По трасето на Клон 84 – по ул. „Крайречна“ между ул. „Коста Велков“ и ул. „Ракита“;

2. Изграждане на канализация по трасето на Клон 29 – по ул. „Петко Напетов“ между ул. „Възраждане“ и ул. „Изгрев“;

3. Изграждане на канализация по трасето на Клон 29 – кръстовището на ул. „Изгрев“ и ул. „Петко Напетов“;

4. Изграждане на канализация по трасето на Клон 25 – по ул. „Петко Напетов“ между ул. „Възраждане“ и ул. „Драва“;

5. Изграждане на канализация по трасето на Клон 25 – по ул. „Възраждане“ между ул. „Петко Напетов“ и ул. „Георги Обретенов“;

6. Изграждане на водопровод по трасето на k102 – по ул. „Възраждане“ между ул. ул. „Петко Напетов“ и ул. „Георги Обретенов“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: