Новини

Нарушено водоподаването на селата захранвани от ЦПС Червенаково

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 13.01.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването в села от община Нова Загора поради извършване на ремонтни дейности – Подмяна на помпени агрегати в бункерни помпени станции на ЦПС Червенаково

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. При възможност водоподаването ще бъде възтановено по-рано.

ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.